Ընդունելություն

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

ԵՊՀ մագիստրատուրայի 2024/2025 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց՝ https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

✓ ✓ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» մագիստրոսական ծրագրի տարեկան վարձը կազմում է 900 000 ՀՀ դրամ։ Ուսման տևողությունը երկու տարի է։

✓ ✓  Մագիստրատուրայի ընդունելության 1-ին փուլի համար փաստաթղթերն ընդունվում են 2024թհունիսի 1-ից մինչև հունիսի 28-ը՝ ժամը 18:00 https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

1-ին փուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ս.թ. հուլիսի 2-ին։

1-ին փուլի 4 լավագույն ուսանողներ կստանան հնարավորություն անվճար սովորել «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում« մագիստրոսական ծրագրում։

✓ ✓  Մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի փաստաթղթերն ընդունվում են 2024թ․ հուլիսի 8-ից մինչև օգոստոսի 16-ը ժամը 18:00 https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

2-րդ փուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ս.թ. օգոստոսի 22-ին և 23-ին:

2024-2025 ուսումնական տարում մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման ժամանակացույցը սահմանելու մասին հրաման

Առկա ընդունելության հայտարարություն
Առցանց դիմում-հայտի լրացում

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Հատուկ կարգավիճակ

ԵՊՀ մագիստրատուրայի 2024/2025 ուսումնական տարվա ընդունելություն

Քննական թեստի օրինակ

Քննական հարցաշար

Անհրաժեշտ գրականություն Ներբեռնել