Ընդունելություն

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

ԵՊՀ մագիստրատուրայի 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց՝ https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

✓ ✓  Մագիստրատուրայի ընդունելության 1-ին փուլի համար փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 25-ը՝ ժամը 18:00 ներառյալ https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

1-ին փուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ս.թ. հունիսի 28-ին։

1-ին փուլի 4լավագույն ուսանողներ կստանան հնարավորություն անվճար սովորել «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում« մագիստրոսական ծրագրում։

✓ ✓  Մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի 1-ին ենթափուլի համար փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հուլիսի 1-ից մինչև հուլիսի 15ժամը 18:00 ներառյալ https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

2-րդ փուլի 1-ին ենթափուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ս.թ. հուլիսի 19-ին և 20-ին:

✓ ✓  Մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի 2-րդ ենթափուլի փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. օգոստոսի 15-ից մինչև օգոստոսի 22-ը ժամը 18:00 ներառյալ https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով:

2-րդ փուլի 2-րդ ենթափուլի ընդունելության քննություններն անկացվում են ս.թ. օգոստոսի 25-ին և 26-ին։

Առկա ընդունելության հայտարարություն
Առցանց դիմում-հայտի լրացում

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Հատուկ կարգավիճակ

ԵՊՀ մագիստրատուրայի 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն

Քննական թեստի օրինակ

Քննական հարցաշար

Անհրաժեշտ գրականություն Ներբեռնել